Bezit afgepakt en beslaglegging op bankrekeningen van Relschoppers om schade te betalen

27/01

Foto: OM Oost-Brabant

Landelijk – Het Openbaar Ministerie is bezig met acties om ervoor te zorgen dat schade die relschoppers aanrichten de laatste dagen in Den Bosch verhaald kunnen worden op hen.

De onderzoeken lopen volop en in samenwerking met FIOD, politie en gemeenten is er een begin gemaakt met het afpakken van bezit en beslag leggingen op bankrekeningen. Het OM laat weten dat wat er tot op heden in beslag genomen is slechts het begin is. Van de goederen die in beslag genomen zijn en de bankrekeningen die bevroren zijn zullen gebruikt worden om schade van ondernemers te vergoeden. Ondernemers die verzekerd zijn kunnen zich melden bij hun verzekering. Onverzekerde ondernemers kunnen een beroep doen op Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Volgens Minister Hoekstra zou met deze acties de volledige schade die ondernemers hebben geleden opgevangen kunnen worden. De schade verhalen zal via strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures moeten plaatsvinden.