Honderdduizenden mondkapjes uit ziekenhuizen teruggeroepen

28/03

Foto: Pixabay / Terri Sharp

Landelijk – Het ministerie van Volksgezondheid is een terugroepactie begonnen voor honderdduizenden mondkapjes. Het gaat om een partij die de Nederlandse overheid heeft geïmporteerd vanuit China weet de NOS te melden.

Het gaat om de zogeheten FF2 maskers. Deze kapjes worden gebruikt door zorgverleners bij de behandeling van zieke patiënten met een covid-infectie. Deze ondeugelijke maskers brengen verpleegkundigen, artsen en ambulancemedewerkers in gevaar.

Omdat ze niet aan de veiligheidseisen voldoen zijn de maskers door TNO afgekeurd. De maskers zouden niet goed om het gezicht passen of hebben membranen die niet goed functioneren. De membranen zijn de filters die de virusdeeltjes moeten tegenhouden.

De maskers zijn al verdeeld over de ziekenhuizen, deze worden door middel van de terugroepactie teruggehaald liet het ministerie van Volksgezondheid aan de NOS weten. Er is geen overzicht of de ondeugelijke mondkapjes ook al zijn gebruikt.

Reactie ministerie van VWS:

Er wordt men en macht gewerkt om in de behoefte aan beschermingsmiddelen te voorzien die in de hele wereld schaars zijn. “Door deze tekorten kunnen we in een situatie terechtkomen dat er alleen nog maar beschermingsmiddelen beschikbaar zijn die niet aan de hoogste standaarden voldoen. Dat speelt in alle landen. Het ministerie van VWS en het landelijk consortium werken dag en nacht om de beste maskers te krijgen.”

“Afgelopen zaterdag is een eerste zending afkomstig van een Chinese fabrikant deels uitgeleverd. Het gaat hier om maskers met een KN95-kwaliteitscertificaat. Het ministerie van VWS ontving een eerste signaal dat bij inspectie de kwaliteit van deze zending niet voldeed aan de criteria. Een deel van deze zending is uitgeleverd aan zorgaanbieders, de rest van de lading is direct on-hold gezet en is niet verder verspreid. Ook een tweede test wees uit dat de maskers niet voldeden aan de kwaliteitsnorm. Nieuwe zendingen zullen een extra test ondergaan.”